História

FoxTeam klub biatlonu Prešov vznikol z dovtedy existujúceho (od r.1996) AŠB klub biatlonu Prešov. AŠB KB Prešov bol registrovaným členom Slovenského zväzu biatlonu, bol to však klub bez právnej subjektivity. Časom vyvstala potreba pretvoriť AŠB klub biatlonu na nový klub, klub s právnou subjektivitou. Od roku 2003 reprezentujeme mesto Prešov pod novým názvom FoxTeam klub biatlonu Prešov. FoxTeam klub biatlonu Prešov je občianskym združením zameraným na biatlon. Je registrovaným na ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-21710 zo dňa 15.5.2003. Sme členom Slovenského zväzu biatlonu, pozri: www.biathlon.sk Od roku 2004 nám SZB pridelil možnosť zriadiť školské športové stredisko mládeže a svoju tréningovú základňu máme na ZŠ Československej armády. V roku 2007 sme svoju pôsobnosť rozšírili aj do CVČ Jána Pavla II na sídlisko Sekčov, kde vedieme záujmový krúžok – biatlon.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.